Privacy- en Cookiebeleid Dutch Travel Services

1. Inleiding

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Dutch Travel Services – gevestigd aan Koelmalaan 350, 1812 PS te Alkmaar. Dit beleid geeft informatie over de wijze waarop we gegevens verwerken van onze klanten en gebruikers van onze webapplicatie(s). Daarnaast geven wij hier informatie over hoe Dutch Travel Services omgaat met cookies.

We gaan zorgvuldig met alle gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking ervan voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wijzigen wij ons privacy- en cookiebeleid. Het meest actuele privacy- en cookiebeleid wordt altijd op de Dutch Travel Services website getoond; de huidige versie is voor het laatst gewijzigd op: 01-03-2021.

2. Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Waar in deze privacyverklaring gesproken wordt met “we”, “wij” of “ons” wordt daarmee Dutch Travel Services bedoelt. Als Dutch Travel Services zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.


We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

Wanneer je een boeking maakt bij Dutch Travel Services:

 • Geslacht, voornaam, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van de hoofdboeker;
 • Contactgegevens van de hoofdboeker: telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • Relevante door jou verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking (preferenties en essenties ten aanzien van de boeking);Door jou verstrekt telefoonnummer en (eventueel) naam van een “thuisblijver” welke wij in geval van nood kunnen benaderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkenen dat wij over zijn/ haar gegevens beschikken. Na jouw reis worden deze gegevens verwijderd uit ons systeem.

In sommige gevallen worden er de volgende aanvullende gegevens gevraagd:

 • Bij enkele van onze reizen wordt na boeking gevraagd om jouw paspoortgegevens;
 • Je IBAN gegevens indien er bijvoorbeeld een restitutie moet worden verrekend in verband met een onvolkomenheid of klacht.

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief:

 • E-mailadres;

Wanneer je deelneemt aan een actie/ wedstrijd:

 • Persoonsgegevens die je achterlaat wanneer je deelneemt aan een actie of wedstrijd, zowel online op onze website of op onze social media pagina’s als offline door bijvoorbeeld het invullen van een formulier.

Wanneer je onze website bezoekt:

 • Informatie over je aankopen, zoals wat je hebt gereserveerd, waar en wanneer je de transactie hebt gedaan, hoe je ervoor hebt betaald en eventuele andere betaalinformatie;
 • Informatie over je zoekgedrag op onze websites;
 • Informatie over het moment waarop je op één van onze advertenties klikt, ook als deze op de websites van andere organisaties staan;
 • Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser;
 • Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

Wanneer je contact met ons hebt via e-mail:

 • Persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door jou verstrekte informatie die je achterlaat wanneer je ons mailt of een brief stuurt, of wanneer je contact met ons opneemt via social media.

Het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken de verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:
Om contact met je op te nemen

Wanneer je een boeking hebt gemaakt:
Wij gebruiken jouw adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres om contact met je op te nemen omtrent jouw boeking. Hierbij kun je denken aan het toezenden van de bevestiging/ factuur, het toezenden van de reisbescheiden, het toezenden van een enquête om onze dienstverlening te verbeteren en overige contactmomenten over de door jou gemaakte boeking.

Wanneer je informatie bij ons hebt opgevraagd:
Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen om jouw wensen door te spreken en de door jou gevraagde informatie aan je toe te zenden (bijvoorbeeld een reismagazine of offerte).

Wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief:
Om regelmatig een nieuwsbrief te sturen waarmee we je op de hoogte houden van nieuws, tips en aanbiedingen.

Wanneer je hebt deelgenomen aan een winactie:
Om je te laten weten of je een prijs hebt gewonnen.

Wanneer je een klacht hebt ingediend:
Om jouw klacht juist te kunnen behandelen.

Om de reis die je geboekt hebt te verzorgen:
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het vastleggen en uitvoeren van de door jou geboekte reis.

De volgende gegevens worden hiervoor gebruikt:

 • Geslacht, voornaam, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;
 • Relevante door jou verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking;
 • Aanvullende door jou verstrekte gegevens met betrekking tot jou mobiliteit/gezondheid en jou voertuig.

Om de producten en diensten te leveren waar je ons om vraagt:
We hebben je persoonsgegevens nodig om je boeking te beheren, om je de producten en diensten te leveren die je (mogelijk) wilt afnemen en om je te helpen met de uiteindelijke vastlegging of terug storting waar je om vraagt.

Om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren:
Met de persoonsgegevens die je achterlaat, verbeteren wij onze dienstverlening continu, zodat je een zo goed mogelijke ervaring hebt op onze websites, klantenprogramma’s en andere diensten.

Bij Dutch Travel Services willen we dat je onze diensten altijd veilig kunt gebruiken. Daarom houden we toezicht op het gebruik ervan. Dat doen we om je persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en het misbruik van onze diensten op te sporen en tegen te gaan.

We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden.

Ook gebruiken we persoonsgegevens voor marktonderzoek en research & development binnen Dutch Travel Services. We zijn altijd bezig om ons productaanbod, onze diensten, winkels, IT-systemen, beveiliging, kennis en de manier waarop we met je communiceren te ontwikkelen en te verbeteren.

Om je te informeren over voor jou relevante reisaanbiedingen en nieuws
Wanneer je bij ons een vakantie boekt of je inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvang je regelmatig van ons een e-mail met relevante aanbiedingen of nieuws over onze diensten.

Je kunt je ieder moment voor deze berichten afmelden. Dat kan met de ‘afmelden’-link in onze mails, telefonisch (088-99 99 757) of via e-mail (info@dutchtravelservices.nl).

Om je gebruikservaring te personaliseren
Zie je online advertenties en andere marketingcommunicatie van Dutch Travel Services die je op het lijf geschreven lijken te zijn? Dat komt omdat we naar je zoekgedrag en aankopen kijken. Zo zorgen we ervoor dat je uitsluitend vakanties ziet die perfect aansluiten op je interesses.

Door goed naar je persoonsgegevens te kijken, begrijpen we beter wat je interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie je geïnteresseerd bent. En kunnen we onze marketing relevanter en interessanter voor je maken. Vandaar die gepersonaliseerde aanbiedingen!

We kunnen trouwens ook je reacties op onze online-advertenties meten. Dat doen we om je producten en diensten te kunnen bieden die beter aansluiten op je wensen.

Ontvang je liever geen gepersonaliseerde informatie van ons? Dan kun je je voorkeuren altijd online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) doorgeven. We passen onze gegevens dan zo snel mogelijk aan. Het personaliseren van persoonsgegevens besteden wij uit aan derde partijen, zoals Google en Facebook. De partijen waarmee wij samenwerken voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens (AVG/ GDPR). De verantwoordelijkheid voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens ligt bij de partijen zelf. Mocht je toch een verzoek tot inzage willen doen, dan kun je die aan Dutch Travel Services richten, zodat wij contact opnemen met betreffende partij(en) voor het inwilligen van je verzoek.

Om je te herkennen tijdens een bezoek aan onze site – Cookies en soortgelijke technologieën
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je ons bezoekt. En om te zorgen dat onze websites goed werken. Cookies zorgen er ook voor dat je bezoek aan onze sites interessanter wordt. Mét cookies kunnen we je namelijk vakanties laten zien waarvan we weten dat ze je aanspreken. Meer lezen? Dat kan in onze aparte Cookie-verklaring.

Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Voor het vastleggen van je boeking:
Voor het vastleggen van je boeking bij onze verschillende leveranciers, delen we je persoonsgegevens met de volgende partijen (wanneer van toepassing bij de boeking):

 • De vervoersmaatschappij (luchtvaartmaatschappij, busmaatschappij, transfermaatschappij);
 • De accommodatie;
 • Een lokaal agentschap waar wij de accommodatie, lokaal transport of lokale activiteiten vastleggen;
 • De autoverhuurmaatschappij

Uiteraard worden alleen de voor jouw reis noodzakelijke gegevens gedeeld, dit zijn in alle gevallen:

 • Geslacht, voornaam en achternaam van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;

In sommige gevallen wordt de volgende informatie doorgeven:

 • De geboortedata van alle reizigers;

Wanneer dit van toepassing is op de boeking wordt ook de volgende informatie doorgegeven:

 • De gegevens van je paspoort;
 • De aangegeven voorkeuren;
 • De aangeleverde informatie over je gezondheid/mobiliteit, waarbij uitsluitend de voor de betreffende leverancier van belang zijnde informatie wordt doorgegeven.

Voor het versturen van de nieuwsbrief
Om onze nieuwsbrief te versturen worden jouw persoonsgegevens gedeeld met verschillende software-aanbieders.

Voor het genereren van klantfeedback
Om klantfeedback te genereren worden jouw persoonsgegevens gedeeld met verschillende softwarebedrijven.

Voor het tonen van relevante aanbiedingen
Om relevante aanbiedingen aan je te tonen worden jouw persoonsgegevens gedeeld met verschillende softwarebedrijven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen (verwerkers)overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien wij ons hiervoor schriftelijk toestemming voor hebben gekregen.

Het beschermen van jouw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Dutch Travel Services van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna wissen we jouw persoonlijke gegevens. Wanneer we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we jouw gegevens anoniem.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt de volgende rechten omtrent jouw persoonsgegevens:

 • het recht op inzage van de verwerkte gegevens;
 • het recht op rectificatie/ herstellen van jouw persoonsgegevens;
 • het recht om vergeten te worden/ het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht op beperking van de verwerking. Dus aan te geven dat je niet alle persoonsgegevens wenst te laten verwerken;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens; Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem betreffen te verkrijgen. Ook mag hij deze in principe overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 AVG). Uitzonderingen: Persoonsgegevens hoeven niet gewist te worden wanneer zij bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting, wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (b.v. de fiscus) of een taak van algemeen belang (het uitvoeren door de van jou aangevraagde dienst/ reis) of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (art. 17 lid 3 AVG).

Mochten de persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan moet dit bij de ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt, aangegeven worden. Wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning kost, dan hoeft dit niet.

Verwijderen van je persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Dutch Travel Services. Indien je wilt dat Dutch Travel Services jouw persoonsgegevens uit het systeem haalt, kun je:

 • Telefonisch contact opnemen via 088-99 99 757
 • Een brief sturen naar Dutch Travel Services, ter attentie van de afdeling administratie, onder vermelding van “Verwijderen persoonsgegevens”:

Dutch Travel Services
Afdeling administratie
Koelmalaan 350
1812 PS Alkmaar

 • Een e-mail sturen naar info@dutchtravelservices.nl

Wanneer je onze email-nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kan je jezelf afmelden via de afmeldlink in elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@dutchtravelservices.nl.

Vragen, opmerkingen of klachten
Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op. We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je schriftelijke klacht te richten aan de Afdeling AVG gegevensbescherming:

info@dutchtravelservices.nl

Contactgegevens
Dutch Travel Services
Afdeling administratie
Koelmalaan 350
1812 PS Alkmaar

Telefoon: 088-99 99 757

Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacywetgeving.

Voordat we je verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen we je om extra informatie vragen om je identiteit te bevestigen. Ook als je namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen we je vragen om extra informatie. Dat doen we om er zeker van te zijn dat je gerechtigd bent zo’n verzoek of klacht in te dienen.

3. Cookiebeleid

Cookies op onze website
Op www.dutchtravelservices.nl wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken (hierna allemaal cookies genoemd) door Dutch Travel Services, gevestigd aan de Koelmalaan 350, 1812 PS te Alkmaar en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82162573. Uiteraard willen wij je graag helder informeren over hoe Dutch Travel Services cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestandjes die een website op je randapparatuur zet om bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens je bezoek aan onze website.

Cookies kunnen zowel door ons (first party cookies) als door een andere, derde, partij (third party cookies) worden geplaatst. Dutch Travel Services maakt gebruik van een aantal functionele cookies die nodig zijn om (de functionaliteiten van) de website te laten werken. Bijvoorbeeld om het online boekingsproces te laten werken, maar ook om in ‘favorieten’ de geboekte, bekeken en bewaarde vakanties bij te houden, samen met je zoekopdrachten. Er worden gebruikerservaring en website performance cookies geplaatst om problemen te signaleren. Om statistieken te verzamelen en onze website (ook met gerichte aanbevelingen) aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker, zodat wij een optimale bezoekerservaring kunnen bieden, maken wij gebruik van analytische cookies. Bij het afspelen van Youtube video’s en het gebruikmaken van de Facebook login module plaatsen die derde partijen ook cookies. Daarnaast maakt Dutch Travel Services gebruik van (third party) advertentiecookies (tracking cookies) die ons in staat stellen je na het bezoek aan onze site advertenties, bijvoorbeeld in de vorm van banners, op andere websites te tonen of juist niet te tonen als je dit hebt aangegeven. Daarmee kunnen ook (interesse)profielen worden opgebouwd. In beginsel is dit voor de (advertentie)diensten aan ons, maar als derde partijen cookies plaatsen, kunnen ze die ook voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Instellingen en wijzigingen van cookies
Voordat via de website cookies geplaatst worden, vragen wij je toestemming via de cookie melding of cookie module. Indien je akkoord gaat met het plaatsen van cookies dan staan wij ook de relevante derde partijen toe om hun cookies te plaatsen en uit te lezen. Op het functioneren en gebruik van de cookies van derde partijen zijn de voorwaarden en het beleid van deze derde partijen van toepassing. Je kunt toestemming voor Dutch Travel Services altijd weer intrekken. Aangezien je cookie-keuze wordt onthouden met een functionele cookie, is een andere mogelijkheid om je toestemming in te trekken door het verwijderen van cookies via je internetbrowser.

Ook kun je via je Internetbrowser instellen of je cookies wilt accepteren. Hoe je dit kunt instellen kun je het beste via het help menu in je internetbrowser vinden. Als je de instellingen in je Internetbrowser verandert dan bestaat de kans dat je meerdere functies op onze website niet kan gebruiken. Bepaalde cookies zijn nodig om de website te laten functioneren.

Let op: als je met één van deze methoden voor onze website (bepaalde) advertentiecookies hebt uitgeschakeld, krijg je van ons geen advertenties meer te zien op basis van de gegevens die van jou zijn verzameld. Het kan nog wel voorkomen dat je van ons algemene advertenties te zien krijgt.

Privacy informatie
Voor zover wij met cookies ook je persoonsgegevens verwerken, verwijzen we je graag naar onze privacy policy voor meer informatie, bijvoorbeeld over je privacy rechten.

Wijzigingen
Wij willen je zo goed mogelijk van informatie voorzien, en kunnen dus ook dit cookiebeleid van tijd tot tijd verbeteren. Bekijk deze pagina daarom zo nu en dan voor de beste informatie. Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op: 01-03-2021.

Contact
Vragen en opmerkingen met betrekking tot dit cookiebeleid zijn welkom. Voor vragen of opmerkingen over ons cookiebeleid kan je ons mailen (info@dutchtravelservices.nl) of bellen (088-99 99 757).