De continu veranderende klantvraag zorgt voor een toenemende behoefte aan een andere aanpak. Door te faciliteren behouden onze partners hun eigen identiteit. Wij zijn onafhankelijk en daarnaast ervan overtuigd dat samenwerking en verbinding loont.

Naast flexibiliteit en adequaat kunnen inspelen op de actualiteiten, is de kennis die je als organisatie hebt van de markt zeer van belang. Ook met betrekking tot de bijbehorende producten zoals kennis van techniek en van de gewenste dienstverlening & hoe deze in te regelen voor leveranciers en afnemers. Dutch Travel Services onderscheidt zich hierin met de nieuwe standaard; een rijkere standaard die de snel veranderende klantwensen ondersteunt.